Web
Analytics Made Easy - StatCounter
FAQ en voorwaarden van Steunpunt Communicatie

FAQ over Steunpunt Communicatie

Waarmee ga je beginnen?

Wat mij betreft beginnen wij met het in kaart brengen van wat de essentie is van wat jij over jouw bedrijf kunt vertellen. Vervolgens bedenken we de strategie die volgens ons het meest geschikt is om jouw verhaal naar de wereld te brengen.
Hoe lang loopt een pakket door?

Alle pakketten hebben een begin- / minimum looptijd van drie maanden, en vervolgens lopen ze als abonnement stilzwijgend per maand door. Ieder pakket is na de beginlooptijd per maand opzegbaar. Er is een minimum looptijd, omdat mij dat de mogelijkheid geeft meer korting te geven. En we kunnen zo een betere start maken.
Kan ik de uren spreiden naar behoefte?

Ja, dat kan. Een pakket is eigenlijk een aantal uren dat je voor een bepaalde periode afneemt. Wanneer de uren feitelijk ingevuld worden, gebeurt in overleg. Dat hangt natuurlijk vooral af van wat er op een bepaald moment moet worden gedaan. De vermelde uren per week zijn gemiddelden.
Kan ik niet bestede uren 'meenemen' naar de volgende periode?

Ja, de in een maand niet bestede uren blijven tot en met de maand daarna geldig.
Kan ik per maand upgraden of downgraden?

Ja, dat kan. Je neemt na de eerste minimum looptijd, het pakket dat dan het beste bij je past. Voor dat pakket geldt dan geen minimum looptijd meer.
Hoe weet ik hoeveel tijd jij aan een klus besteed?

Ik maak van tevoren - voor zover mogelijk - een inschatting van de benodigde uren voor een bepaalde klus. Verrekening vindt plaats op basis van werkelijk gewerkte uren. Mocht het verschil tussen begrote en werkelijke uren erg groot worden, dan zal ik dat laten weten. Met de maandelijkse factuur stuur ik een verantwoording mee van de bestede uren in de afgelopen periode.
Ik schrijf tijd vanaf 3 gewerkte minuten (bijvoorbeeld een kort telefoontje), en rond af op een kwartier.
Bied jij tevredenheidsgarantie?

Ja, eigenlijk wel. We gaan door met het verbeteren van een project, bijvoorbeeld het schrijven van een blog, totdat jij tevreden bent. Jij hebt altijd het laatste woord. Media gaan pas online of naar buiten, als jij akkoord bent.
Wie is verantwoordelijk voor het succes van alle communicatie?

Jij mag mij afrekenen op beloftes over oplevertijd en werkafspraken die we maken, en de kwaliteit van de opgeleverde communicatiemiddelen.
Toch blijf jij eindverantwoordelijk voor alles wat in de naam van jouw bedrijf wordt gecommuniceerd.
Helaas kan ik geen garantie geven voor het succes van de geproduceerde middelen, het effect dat het concreet gaat opleveren. Ik werk volgens de principes van contentmarketing: een relatie opbouwen met bestaande klanten en potentiële klanten door met regelmaat iets te vertellen over jezelf en het bedrijf. Daarbij hoort ook het geven van waardevolle tips die verband houden met jouw bedrijf, en waar de (potentiële) klant concreet nut van kan hebben.
De mate van succes is in mijn ogen afhankelijk van de kwaliteit van jouw diensten of producten, jouw eigen persoonlijkheid als ondernemer en de kwaliteit van het team dat voor je werkt, en tenslotte van alle communicatie via de eigen website en die via de sociale media en andere kanalen. De kwaliteit van de producten of diensten weegt denk ik het zwaarst: daarmee zul je al dan niet veel mond-op-mond-reclame genereren, en dat is nog altijd de beste bron voor commercieel succes.
Geheimhouding

Vanzelfsprekend hou ik me aan de geldende code, dat alles wat ik over jouw bedrijf te weten komt, binnenskamers ofwel geheim blijft. Ik beschouw onze samenwerking als vertrouwelijk en persoonlijk.
Krijg ik iedere maand een factuur?

Ja, na de minimum looptijd van een pakket zorg ik dat je voor het begin van een nieuwe maand een nieuwe factuur per mail ontvangt. Bij de eerste bestelling van een pakket kun je er voor kiezen om meteen de complete minimum looptijd in een keer te betalen. Maar dat mag ook per maand.
Moet ik altijd vooruit betalen?

Ja, eigenlijk wel. Ik kan hoge kortingen rekenen onder andere omdat ik door de pakketten van tevoren weet hoeveel werk ik heb. Dat vermindert mijn risico. Mochten er bijzondere omstandigheden zijn en we hebben al wat langer een goede verstandhouding, dan mag je ook wel eens later betalen. Natuurlijk altijd in overleg.
Wat kosten extra uren buiten het pakket?

Mocht je in een maand meer uren nodig hebben dan in je pakket zitten, dan kun je voor de uurprijs van jouw pakket, "losse" uren bijbestellen. Dat zal in praktijk heel makkelijk in overleg gaan. Gebeurt dat regelmatig, dan is wellicht een ander pakket een goedkopere oplossing.

Wat zijn bijkomende kosten?

Ik reken reiskosten als ik op lokatie moet werken of een afspraak heb. Daarnaast zijn er soms extra kosten voor het produceren van communicatiemiddelen, zoals bijvoorbeeld huur van apparatuur bij het maken van een bedrijfsfilm.
Waarom is er Proeftijd?

Voor een eerste kennismaking is er Proeftijd: een maand om te zien of we goed met elkaar kunnen samenwerken. Ik denk dat dat voldoende is, om te weten of jij iets aan me hebt.

Bespreek vrijblijvend wat jouw wensen en ideeën zijn.
Je weet direct of ik iets voor jou kan betekenen.

Steunpunt Communicatie:
voor alles wat de wereld over uw bedrijf moet weten.